MEMUR YOL HARCIRAHI NASIL HESAPLANIR?

Harcırah, memur ve hizmetlilerin asıl görevli oldukları yerden başka yerlere geçici veya sürekli olarak taşınmasından dolayı yapacakları ek masraflar için yapılan ödemelerdir. Görev tarihinden itibaren 6 ay içinde başvuru yapanlara, 6425 sayılı kanun kapsamında hak ettikleri harcırah ödemesi yapılır. Yevmiye, yol mesafe ücreti, taşıt ücreti, seyahat günlerine ait yevmiyeler ele alınarak harcırah hesaplaması yapılmaktadır.

2019 Harcırah hesaplamalarına göre taşınma sırasında alınacak ödeme miktarı nasıl hesaplanır? 

1)Yevmiye Miktarı

2019 H cetveline göre;

  • Aylık/kadro derecesi 1-4 olanlar: 39.95 TL
  • Aylık/kadro derecesi 5-15 olanlar: 38.75 TL

Not: Memurun kendisi için 20 katı, her bir aile üyesi için de 10 katı alınır.

2)Yol Mesafe Ücreti

  • Aylık/kadro derecesi 1-4 olanlar: (39,85 x 5)/ 100= 1,9925
  • Aylık/kadro derecesi 5-15 olanlar: (38,75 x 5)/ 100= 1,9375

3)Taşıt Ücreti

Gidip gelmeye en uygun ve genelde kullanılan yol ve taşıt araçları üzerinden verilir.

4)Seyahat Günlerine Ait Yevmiyeler

Seyahat edilen vasıtanın hareket saatinden gidilecek yere varış saatine kadar gelen her 24 saat için hesap yapılır. Bu süreden az devam eden seyahatler bir gün olarak alınır. Seyahat süresi 24 saati aşarsa kendisi ve aile üyelerine 1 yevmiye daha ödenir.

Gelin evli ve bekar çalışanlar için basit birer hesaplama örneğine göz atalım:

  • Bekar Memurlara İçin Harcırah Hesaplama

Derecesi 7/1 olan bir memur. A şehrinden X şehrine taşınıyor. Km: 700 , Taşıt ücreti: 200 TL, bekar.

20 x 38,75= (alacağı yevmiye)

700 x 1,9375 =  (yol mesafe ücreti)

200 TL (taşıt ücreti)

38.75 (24 saate kadar olan seyahat süresi için yevmiye)

775+1356+200+38,75= 2370 TL harcırah alır. Bu tutar üzerinden binde 7,59oranında damga vergisi kesilir.

  • Evli ve Çocuklu Memurlar İçin Harcırah Hesaplama

X ilinden Y ilçesine tayin olan bir memurun; Derecesi: 6/1, yol: 1000 km, Taşıt ücreti: 110 TL, evli,eşi çalışmıyor, 2 çocukları mevcut ve bakmakla yükümlü olduğu başka kimse yok:

Hesaplama:

20 x 38,75 = 775 (memurun alacağı yevmiye)

10 x 38,75 = 387,5 (memurun eşi içinyevmiye)

10 x 38,75 = 387,5 (memurun 1.çocuk içinyevmiye)

10 x 38,75 = 387,5 (memurun 2.çocuk içinyevmiye)

1000 x 1,9375 = 1937,5 (yol mesafe ücreti)

110 x 4 = 440 (taşıt ücreti)

38,75 x 4 = 155 (24 saate kadar olan seyahat süresi için yevmiye)

775 + 387,5 + 387,5 + 387,5 + 1937,5 + 440+ 155= 4470 TL harcırah alır. Hesaplanan tutar üzerinden %0,759 oranında damga vergisi tahakkuk ettirilir.

× Canlı Destek